Skip to main content
Til toppen

Yachticon Pura Tank vanntankrengjøring
 

Klorfritt rengjøringsmiddel for rengjøring av vanntantanker, rør, pumper og uttak. 

 • Rengjør og desinfiserer tanker, slanger og kraner
 • Trygg for alle typer materialer
 • Enkel å bruke og nøytral i smak og lukt
 • En flaske rekker til 160 liter

Volum: 500 ml
Vi anbefaler å rengjøre vanntanken en til to ganger i året og å bruke Yachticon Aqua Clean regelmessig for å holde vannet friskt.

Skadelig, forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker, øyebeskyttelse og ansiktsbeskyttelse. Ved kontakt med øyene, skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det går. Fortsett å skylle. Ved vedvarende øyeirritasjon - søk legehjelp.

<5% nonioniske tensider

Yachticon Aqua Clean vanndesinfisering for 1000L
 • Desinfiserer og konserverer
 • For drikkevann/forbruksvann
 • Konserverer i opp til 6 måneder

 • Desinfiserer og konserverer
 • For drikkevann/forbruksvann
 • Konserverer i opp til 6 måneder
1.0101.00001.00000
6030-07
På nett:  

Yachticon Pura Tank vanntankrengjøring

 • Klorfritt
 • Rengjør og desinfiserer
 • For tank, rør, pumper og uttak
1.0102.00005.00000
Lager nettbutikk:
Varenr.: 6030-08
inkl. mva.

Lenker
Min side