Skip to main content
Til toppen

Moring i gråmalt stål.

Ringens utforming med fire solide klør sørger for optimalt feste i bunnen for faste fortøyningsbøyer. Kan også brukes for forankring av flytebrygger, bruk da helst 70 kgs ankerringer.
Diameter på ankerringene er:
25 Kg: Ø 55cm
40 kg: Ø 66 cm
70 kg: Ø 82 cm
 

Hvilken størrelse ankerring du trenger, avhenger av båtens vekt, bunnforhold, hvor skjermet havnen er etc.
Under er en veiledende tabell som gir en viss pekepinn:

Båtens vekt i tonn Ankerring i beskyttet havn Ankerring i ubeskyttet havn
Opp til 0,6

25 kg

40 kg

0,6 til 1

40 kg

70 kg

1 til 2

70 kg

70 

2 til 3

70 kg

70 + 40 kg

3 til 5

70 + 40 kg

70 + 70 kg

 

OBS! Pass på å legge ut lang nok moringsline/kjetting.
Bøyelinen bør være 3 ganger lengre enn vanndybden opp til 5 meter, pluss 1 meter line for hver meter dybde over 5 meter. Dvs 15 meter line ved 5 meters dybde, 16 meters line ved 6 meters dybde etc.
Dersom moringsplassen er utsatt for dårlig vær og vind bør du legge ut line i lengde 3 ganger dybden uansett. Er båtplassen mere i le og lite utsatt for bølger, vind og strømmer så kan trolig lengden på moringstauet reduseres, men uansett bør man legge ut en moringsline som er 60-70% lengre enn den faktiske dybden.

Ved å legge ut ekstra lengde moringstau i forhold til dybden sikrer man at tauet tar av kreftene fra båten slik at båten ikke rykker i og belaster moringen. Man kan eventuelt redusere lengden på morinstauet ved å henge på en daumann (lodd/tyngde) midt på tauet for å øke vekten. Dette vil også avlaste kreftene på selve moringen.

Ved seriekobling av ankerringer bør lengden kjetting/moringstau mellom ringene være lik vanndybden, eller minimum 3 meter. Dette gjør det lettere å senke og ta opp ankerringene ettersom de kan håndteres en av gangen. 

Kjøpshjelp ankring av båt - moring og bøyer.

Ankerring gråmalt stål

  • Moring i gråmalt stål
  • 25/40/55/70 kg
Variant Pris

Lenker
Min side